GDPR

Personoplysninger

Som kunde hos Office Trend registrerer vi kun de oplysninger, du indtaster med henblik på at fremsende bekræftelse på din ordre, og for at vi kan informere dig om betaling for din ordre. Registreringen sker ved, at de indtastede oplysninger automatisk placeres i vores systemer.

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, efternavn, adresse, by, land, tlf.nr. og mailadresse, samt eventuel kommentar du måtte have til ordren.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Alle oplysninger opbevares i minimum 5 år jf. bogføringsloven, hvor du har mulighed for anmode om sletning eller indsigt af dine informationer som vi har lagret. Vi gemmer bl.a. oplysninger for at kunne behandle reklamationer, garanti og lign. i tilfældet af at dette skulle opstå.

Personoplysninger lagres i en kundedatabase. Disse personoplysninger er beskyttet med login, og kun ansatte med nødvendige rettigheder har adgang til dem. Dine oplysninger vil blive delt med vores fragtleverandør for, at kunne sende din pakke.

I tilfældet af at du har registreret dig hos vores nyhedsbrev, vil oplysningerne også deles med vores nyhedsbrev program for, at vi kan masse-udsende nyhedsbreve.

Vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det, såfremt det ikke strider i mod andet lovgiving vi skal forholde os til, f.eks. bogføringsloven. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Alle anmodninger om ændring, sletning og indsigt skal imødekommes og behandles inden for 30 dage uden unødig forsinkelse. Du kan rette henvedelse om dette til vores hovedmail.

Alle indtastninger i enhver formular på vores shop sendes direkte til en e-mail til vores kundeservice. Disse henvendelser gemmes, og vil blive slettet såfremt de ikke findes relevante længere, eller ved en forespørgsel. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigelser

Som kunde Hos os har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, og du har ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven.

Henvendelser ifb. med persondatapolitik skal rettes til vores mail.

PERSONDATAPOLITIK - Office Trend

  1. Generelt

1.1                 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Office Trend ApS ("Trend", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2                Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via vores webshop trend.dk ("Hjemmesiden").

1.3                Trend er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Trend kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

  1. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke FORMÅL OG retsgrundlaget for behandlingen

2.1 Cookies                
På hjemmesiden anvender vi cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

2.2 Så lang tid opbevares cookies 
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

2.3 Sådan sletter du cookies 

Slet cookies for Safari på din mac 
Slet cookies for Safari på din iPhone, iPad eller iPod touch
Slet cookies for Google Chrome på Android enheder
Slet cookies for Google Chrome på din computer
Slet cookies for Microsoft Edge på din computer


2.4 Sådan undgår jeg cookies? 
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering. 

2.5
 Hvad cookies bruges til på vores website?

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

Hjemmesiden bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hjemmesiden anvender følgende annoncenetværk:
Vores hjemmeside indeholder cookies fra nogle af de mest hyppige tredjeparter såsom:

  • Google Ads
  • Facebook

Det er muligt at fravælge, at du indgår i en række annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk. Du kan finde listen her: http://minecookies.org/fravalg

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.6               Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

2.6.1                 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

2.6.2                Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.7               Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

2.7.1                Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.7.2               Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

  1. Modtagere af Personoplysninger

3.1                Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord, GLS eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.

3.2               Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Ønsker du at 

Blandt andet videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger. 

Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. 

Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.3               To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

3.3.1               kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2              kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

  1. Dine rettigheder

4.1                Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2              Indsigtsretten

4.2.1          Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2         Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kundeservice@officetrend.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3              Retten til berigtigelse

4.3.1          Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.3.2         Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores kundeklub, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

4.4             Retten til sletning

4.4.1          I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke,og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Det er også muligt at skjule sine personoplysninger via en VPN. 

4.5              Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring  

4.5.1          Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. 

4.6             Retten til dataportabilitet

4.6.1          Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7              Retten til indsigelse

4.7.1          Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

4.7.2         Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8             Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1          Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som medlem i kundeklubben. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på kundeservice@officetrend.dk.

4.9             Retten til at klage

4.9.1          Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

  1. Sletning af persondata

5.1                Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 1 år.

5.2               Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

5.3               Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

  1. Sikkerhed

6.1                Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2               Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7.                  Kontaktoplysninger

7.1                Trend accessories er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

7.2               Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Office Trend, Naalsund ApS

Tobaksvejen 20

2860 Søborg